De heer R.A. Zoutendijk

beroep: 
bestuurder Stichting Siriz, Amersfoort
nevenfuncties: 
  • vicevoorzitter CDA Wassenaar, Wassenaar
  • penningmeester Stichting Tienermoederfonds Nederland, Maarn
  • penningmeester Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk, Utrecht
  • penningmeester Stichting Platform Zorg voor Leven, Veenendaal
  • lid deskundigentafel Transitie Autoriteit Jeugd, 's-Gravenhage
  • lid klachtencommissie Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, Almere