De heer R.A. Zoutendijk MBA MSW

beroep: 
bestuurder Stichting Siriz, Gouda / algemeen directeur VBOK, Gouda
nevenfuncties: 
  • vicevoorzitter CDA Wassenaar, Wassenaar
  • penningmeester Stichting Tienermoederfonds Nederland, Gouda
  • penningmeester Stichting Platform Zorg voor Leven, Veenendaal
  • lid deskundigentafel Transitie Autoriteit Jeugd, 's-Gravenhage
  • lid klachtencommissie Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, Almere