Mevrouw J.E. Molier, voorzitter

beroep: 
programmamanager participatie en wijkaanpak, gemeente Den Haag
nevenfuncties: 
  • Lid van de organisatie Delen achter de Duinen
  • Lid van het bestuur van stichting Dr. Willem Dreeslezing
  • Vicevoorzitter Groenlinks afdeling Den Haag
  • Lid van klachtencommissie voor burgers van de Dienst Stadsbeheer gemeente Den Haag
  • Lid van de raad van toezicht van de Stadsomroep Den Haag
  • Lid van de raad van commissarissen Omroep West