Factfinding evaluatie cultuurbeleid

Om richting te geven aan het cultuurbeleid voor de collegeperiode 2019-2023 voert de provincie Zuid-Holland een evaluatie uit naar de doeltreffendheid van het cultuurbeleid in de periode 2015-2018. In dat kader hebben wij een factfinding uitgevoerd. Deze heeft zich gericht op vier provinciale subsidieregelingen:

  • Erfgoedlijnen;
  • Publieksbereik archeologie;
  • Restauratie rijksmonumenten (en herbestemming);
  • Molens (groot onderhoud).

De factfinding is uitgevoerd aan de hand van documentanalyse en interviews met betrokkenen (subsidieverstrekkers, subsidieontvangers, deskundigen). De factfinding laat zien dat de subsidieregelingen duidelijk in een behoefte voorzien. Veel initiatieven/projecten zouden zonder regelingen niet tot stand zijn gekomen.

jaar van publicatie: 
2018