Mevrouw J.E. Molier, voorzitter
De heer L.A.D. van der Meij
De heer R.A. Zoutendijk MBA MSW