Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in de combinatie van (big) data en techniek met domeinkennis en beleidspraktijk. Onderbouwing van beleid en besluitvorming met adequate data, messcherpe analyses en evaluaties, het toegankelijk maken van stuurinformatie en het gericht combineren van ruim 150 open databronnen, daar zijn zij sterk in. Het faciliteren van datagestuurd werken van (semi)overheden en organisaties om bij te dragen aan een effectieve maatschappelijke dienstverlening, is de passie van onze medewerkers.

Uw aanspreekpunten

Ronald de Kuyper
applicatieontwikkelaar
071 5249275

Ronald is het aanspreekpunt voor op maat gemaakte applicaties waarin data op interactieve wijze worden ontsloten en gevisualiseerd. Dit zijn veelal openbaar toegankelijke websites (zoals Atlas Plabeka, Voorzieningenatlas en Databank Zuid-Holland), maar kunnen ook alleen toegankelijk zijn voor de opdrachtgever. Inhoudelijk houdt hij zich onder meer bezig met de volgende thema’s:

  • bedrijventerreinen
  • energietransitie
  • leerplicht
Miriam Ligtvoet-Janssen
data-adviseur
071 5249275

Miriam is het aanspreekpunt voor kwantitatief onderzoek, beleidsevaluaties en dashboards in Tableau en Power BI. Inhoudelijk houdt zij zich onder meer bezig met de volgende thema's:

  • arbeidsmarkt
  • erfgoed en cultuurparticipatie
  • groenparticipatie
  • jeugdhulp
  • wet maatschappelijke ondersteuning
  • wonen met zorg