Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in de combinatie van (big) data en techniek met domeinkennis en beleidspraktijk. Onderbouwing van beleid en besluitvorming met adequate data, messcherpe analyses en evaluaties, het toegankelijk maken van stuurinformatie en het gericht combineren van ruim 150 open databronnen, daar zijn zij sterk in. Het faciliteren van datagestuurd werken van (semi)overheden en organisaties om bij te dragen aan een effectieve maatschappelijke dienstverlening, is de passie van onze medewerkers.

Sinds 1 mei 2022 maakt Tympaan onderdeel uit van Kurtosis. Bij de uitvoering van onze projecten kunnen we ook een beroep doen op de expertise van Kurtosis. Een overzicht van de medewerkers van Kurtosis vindt u hier.

Uw aanspreekpunten

Ronald de Kuyper
senior data-analist/-engineer
06 27448721

Ronald is het aanspreekpunt voor op maat gemaakte applicaties waarin data op interactieve wijze worden ontsloten en gevisualiseerd. Dit zijn veelal openbaar toegankelijke websites (zoals Atlas Plabeka, Voorzieningenatlas en Databank Zuid-Holland), maar kunnen ook alleen toegankelijk zijn voor de opdrachtgever. Inhoudelijk houdt hij zich onder meer bezig met de volgende thema’s:

  • bedrijventerreinen
  • energietransitie
  • leerplicht
Miriam Ligtvoet-Janssen
senior adviseur/onderzoeker

Miriam is het aanspreekpunt voor kwantitatief onderzoek, beleidsevaluaties en dashboards in Tableau en Power BI. Inhoudelijk houdt zij zich onder meer bezig met de volgende thema's:

  • arbeidsmarkt
  • erfgoed en cultuurparticipatie
  • groenparticipatie
  • jeugdhulp
  • wet maatschappelijke ondersteuning
  • wonen met zorg