23 augustus 2022

Bedrijventerreinen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Zo bieden de grote daken van bedrijfspanden veel mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen en zouden bedrijventerreinen ook benut kunnen worden voor het plaatsen van windmolens.

Atlas Plabeka uitgebreid met omvangrijke dataset

12 augustus 2022

De aanwezigheid van voorzieningen speelt een belangrijke rol bij het creëren en in stand houding van een aantrekkelijke en vitale leefomgeving. Tympaan monitort daarom in de Databank Zuid-Holland de aanwezigheid en nabijheid van tal van voorzieningen op terreinen die een belangrijke rol in het dagelijkse leven spelen, zoals cultuur, detailhandel, onderwijs en zorg.

2 mei 2022

Tympaan sluit zich aan bij Kurtosis. “We hebben hetzelfde DNA en een gezamenlijk doel.”

Kurtosis en Tympaan zijn beide gespecialiseerd in de toepassing van (big) data en techniek voor het verbeteren van beleid en de uitvoering daarvan in de publieke sector. Met ingang van deze maand gaat Tympaan verder als een nieuw label binnen Kurtosis.

15 oktober 2021

Naast een intrinsieke waarde heeft cultureel erfgoed ook een economische waarde. Zo wordt cultureel erfgoed bijvoorbeeld via toerisme en recreatieve herbestemming van monumenten economisch benut.

19 augustus 2021

Een aantal jaar geleden hebben wij een ramingsmodel 'Wonen met zorg' (RWZ) ontwikkeld. Recent hebben we dit model geactualiseerd. In de demoversie van het RWZ wordt voor heel Zuid-Holland een prognose gegeven van het aantal 65-plussers dat nu en in de toekomst behoefte heeft aan een 'geschikte' woning. De behoefte aan geschikte woningen wordt afgezet tegen een schatting van de voorraad geschikte woningen.

14 juni 2021

In 2019 hebben wij in opdracht van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland een digitale arbeidsmarktmonitor ontwikkeld. Wij zorgen ervoor dat daarop steeds actuele gegevens te vinden zijn over onderwijs en arbeidsmarkt in de regio.