Relatie tussen cultureel erfgoed en vestigingsklimaat

15 oktober 2021
foto stadsgezicht

Naast een intrinsieke waarde heeft cultureel erfgoed ook een economische waarde. Zo wordt cultureel erfgoed bijvoorbeeld via toerisme en recreatieve herbestemming van monumenten economisch benut.

De vraag van de provincie Zuid-Holland was of cultureel erfgoed ook bijdraagt aan het vestigingsklimaat voor buitenlandse kennisbedrijven en buitenlandse kenniswerkers. Op verzoek van de provincie hebben we een oriënterende studie gedaan naar de manier waarop en de mate waarin cultureel erfgoed een rol speelt in dat vestigingsklimaat. De resultaten van die studie hebben we beschreven in onderstaande rapportage.