Afstand tot voorzieningen

12 augustus 2022
kaart afstand tot havo/vwo-scholen

De aanwezigheid van voorzieningen speelt een belangrijke rol bij het creëren en in stand houding van een aantrekkelijke en vitale leefomgeving. Tympaan monitort daarom in de Databank Zuid-Holland de aanwezigheid en nabijheid van tal van voorzieningen op terreinen die een belangrijke rol in het dagelijkse leven spelen, zoals cultuur, detailhandel, onderwijs en zorg.

Op lokaal niveau zien we grote verschillen in de afstand tot de dichtstbijzijnde voorziening. Zo bedraagt de gemiddelde afstand, berekend over de weg, tot scholen voor havo en/of vwo voor de inwoners van Hardinxveld-Giessendam 9,5 km, terwijl dit voor de gemeenten Gorinchem, Leiden en Leidschendam-Voorburg slechts 1,2 km is. In de jaren tussen 2011 en 2021 neemt de gemiddelde afstand voor alle inwoners van Zuid-Holland tot een havo/vwo-school toe van 2,2 km tot 2,5 km.

Kijk hier voor een overzicht van alle voorzieningen die in de Databank Zuid-Holland zijn opgenomen.