Effecten coronacrisis op de arbeidsmarkt in Holland-Rijnland

14 juni 2021
foto bij factsheet arbeidsmarkt

In 2019 hebben wij in opdracht van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland een digitale arbeidsmarktmonitor ontwikkeld. Wij zorgen ervoor dat daarop steeds actuele gegevens te vinden zijn over onderwijs en arbeidsmarkt in de regio.

Onlangs hebben we in de monitor factsheets opgenomen over de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarktsituatie. We presenteren de gegevens op gemeenteniveau en maken uitsplitsingen naar leeftijd en naar opleidingsniveau. In de meeste figuren gebruiken we indexcijfers. De grafieken laten steeds zien hoeveel stijging of daling heeft plaatsgevonden ten opzichte van de basismaand januari 2019.

bijlage