18 augustus 2020

In 2016 zijn we in de gemeente Oegstgeest gestart met een monitor. Jaarlijks voeren we een meting uit naar het gebruik van sociale en zorgvoorzieningen in de gemeente. Om het gebruik in perspectief te plaatsen, maken we steeds vergelijkingen met een viertal benchmarkgemeenten, te weten Castricum, Noordwijk, Ouder-Amstel en Voorschoten. Op dit moment voeren we de vijfde meting uit.

13 augustus 2020

De provincie Zuid-Holland zet in op het beschermen, benutten en beleefbaar maken van erfgoed. Daarbij worden zeven zogenaamde erfgoedlijnen onderscheiden. Dit zijn cultuurhistorisch-ruimtelijke structuren, die kenmerkend zijn voor de identiteit van de provincie. In opdracht van het provinciaal bestuur monitoren we het beleid ten aanzien van de erfgoedlijnen.

23 juli 2020

In opdracht van de gemeente Hoorn zijn we onlangs gestart met de ontwikkeling van een Monitor Leerplicht voor de regio West-Friesland.

29 juni 2020

Samen met Buck Consultants (https://www.bciglobal.nl/nl) hebben we de afgelopen periode hard gewerkt aan de monitoring van werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Flevoland. Als onderdeel van deze monitoring hebben we een interactieve atlas ontwikkeld, te bezoeken via https://atlasplabeka.nl.