monitor leerplicht west-friesland
23-07-2020 - 09:35
foto schoolbord

In opdracht van de gemeente Hoorn zijn we onlangs gestart met de ontwikkeling van een Monitor Leerplicht voor de regio West-Friesland.

Deze Monitor, gebaseerd op een eerder door ons ontwikkeld dashboard voor RBL Holland Rijnland, visualiseert op een overzichtelijke manier beleids- en managementinformatie rond leerplicht, verzuim en voortijdig schoolverlaten. Met het instrument kunnen (interne) werkprocessen worden gemonitord en ondersteund.

Na de oplevering van de Monitor kan deze door de gemeente Hoorn zelf worden beheerd.

atlas plabeka online
29-06-2020 - 14:59
afbeelding atlas plabeka

Samen met Buck Consultants (https://www.bciglobal.nl/nl) hebben we de afgelopen periode hard gewerkt aan de monitoring van werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Flevoland. Als onderdeel van deze monitoring hebben we een interactieve atlas ontwikkeld, te bezoeken via https://atlasplabeka.nl.

In deze atlas worden gegevens over bedrijventerreinen, kantoorlocaties en gemengde werkmilieus in kaartlagen gecombineerd met tal van andere bronnen. Zo maken we aan de hand van de BAG de ouderdom en het gebruik van panden inzichtelijk. Per werklocatie is, op basis van microdata van het CBS, de actuele leegstand berekend.
Het samenbrengen van al deze data leidt tot nieuwe informatie, die in de atlas op een gebruiksvriendelijke manier voor iedereen toegankelijk is gemaakt.