Monitor Erfgoedlijnen

13 augustus 2020
foto amfoor

De provincie Zuid-Holland zet in op het beschermen, benutten en beleefbaar maken van erfgoed. Daarbij worden zeven zogenaamde erfgoedlijnen onderscheiden. Dit zijn cultuurhistorisch-ruimtelijke structuren, die kenmerkend zijn voor de identiteit van de provincie. In opdracht van het provinciaal bestuur monitoren we het beleid ten aanzien van de erfgoedlijnen. Na een nulmeting in 2013, en metingen in 2015 en 2017, zijn we nu bezig met de derde voortgangsmeting. Daarin brengen we door middel van deskresearch en interviews bijvoorbeeld de voortgang van projecten en het functioneren van de zogenaamde erfgoedtafels in beeld. De uitkomsten van de meting worden in november 2020 verwacht.