Monitor Leerplicht West-Friesland

23 juli 2020
foto schoolbord

In opdracht van de gemeente Hoorn zijn we onlangs gestart met de ontwikkeling van een Monitor Leerplicht voor de regio West-Friesland.

Deze Monitor, gebaseerd op een eerder door ons ontwikkeld dashboard voor RBL Holland Rijnland, visualiseert op een overzichtelijke manier beleids- en managementinformatie rond leerplicht, verzuim en voortijdig schoolverlaten. Met het instrument kunnen (interne) werkprocessen worden gemonitord en ondersteund.

Na de oplevering van de Monitor kan deze door de gemeente Hoorn zelf worden beheerd.