Atlas Plabeka online

29 juni 2020
afbeelding atlas plabeka

Samen met Buck Consultants (https://www.bciglobal.nl/nl) hebben we de afgelopen periode hard gewerkt aan de monitoring van werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Flevoland. Als onderdeel van deze monitoring hebben we een interactieve atlas ontwikkeld, te bezoeken via https://atlasplabeka.nl.

In deze atlas worden gegevens over bedrijventerreinen, kantoorlocaties en gemengde werkmilieus in kaartlagen gecombineerd met tal van andere bronnen. Zo maken we aan de hand van de BAG de ouderdom en het gebruik van panden inzichtelijk. Per werklocatie is, op basis van microdata van het CBS, de actuele leegstand berekend.
Het samenbrengen van al deze data leidt tot nieuwe informatie, die in de atlas op een gebruiksvriendelijke manier voor iedereen toegankelijk is gemaakt.