Derde voortgangsmeting Monitor Erfgoedlijnen Zuid-Holland

28 januari 2021
foto landgoed

In de tweede helft van 2020 hebben we op verzoek van de provincie Zuid-Holland de derde voortgangsmeting van de Monitor Erfgoedlijnen Zuid-Holland uitgevoerd.

Aan de hand van documentenanalyse, interviews en groepsgesprekken hebben we over de periode 2017-2019 per erfgoedlijn de stand van zaken van de uitvoering van projecten, de realisatie van de doelstellingen en het functioneren van de erfgoedtafels in beeld gebracht. In onderstaand rapport beschrijven we de stand van zaken in het algemeen en per erfgoedlijn afzonderlijk.