Evaluatie aanjagen herbestemming rijksmonumenten

14 december 2020
foto leidse waag

De provincie Zuid-Holland wil herbestemming van leegstaande rijksmonumenten stimuleren. Daarvoor zet de provincie een breed instrumentarium in, waaronder een aanjaagteam. Doel van dit aanjaagteam is actief te interveniëren bij (langdurige) leegstandsprocessen van agrarische, industriële en religieuze rijksmonumenten.

Op verzoek van de provincie hebben wij een evaluatie uitgevoerd naar deze werkwijze. Daarbij is een vergelijking gemaakt met werkwijzen elders in het land om herbestemming te bevorderen. De resultaten staan in onderstaand rapport.