Monitor Wmo, Participatiewet en Jeugdwet Oegstgeest

14 januari 2021
foto monitor oegstgeest

In het kader van de Monitor Wmo, Participatiewet en Jeugdwet hebben we recent voor de vijfde keer het sociale beleid van de gemeente Oegstgeest geëvalueerd. We hebben daarbij gebruikgemaakt van data van de gemeente zelf en data uit andere bronnen.

In de monitor maken we steeds vergelijkingen in de tijd, maar ook vergelijken we de resultaten van de gemeente Oegstgeest met die van een viertal benchmarkgemeenten met een vergelijkbare bevolkingsopbouw en dezelfde sociaaleconomische kenmerken. Op basis van de resultaten formuleren we signalen als input voor toekomstig beleid. De resultaten van de laatste evaluatie staan in dit rapport.