Relatie tussen cultureel erfgoed en vestigingsklimaat

5 november 2020
foto erfgoed

Naast een intrinsieke waarde heeft cultureel erfgoed ook een economische waarde. Zo wordt cultureel erfgoed bijvoorbeeld via toerisme en recreatieve herbestemming van monumenten economisch benut. Voor de provincie Zuid-Holland is nu verder de vraag of cultureel erfgoed ook bijdraagt aan het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven en buitenlandse kenniswerkers. De provincie heeft behoefte aan inzicht in de manier waarop en mate waarin cultureel erfgoed daarin een rol speelt en heeft ons gevraagd een oriënterend onderzoek daarnaar te doen. We gaan hiermee op korte termijn aan de slag.