waarstaatjeprovincie.nl

25 augustus 2020
afbeelding waarstaatjeprovincie

De provincies Zuid-Holland en Flevoland hebben in 2014 het initiatief genomen tot het realiseren van de website waarstaatjeprovincie.nl. Op deze website wordt een dataset voor alle twaalf Nederlandse provincies bijeengebracht en op een zodanige manier gepresenteerd dat de provincies op eenvoudige wijze onderling kunnen worden vergeleken. Het doel van de website is tweeledig: de website beoogt bij te dragen aan een transparante overheid en is tegelijkertijd een instrument om te benchmarken. In mei 2015 is de website online gegaan.

Het opdrachtgeverschap van waarstaatjeprovincie.nl is onlangs overgedragen aan BIJ12. BIJ12 heeft Tympaan opdracht gegeven de dataset te actualiseren. Wij zijn daar voortvarend mee aan de slag gegaan en zullen de actualisatie volgens planning eind september hebben afgerond.